חיבורים למסדי נתונים למפתחי ColdFusion

הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

התחברות למסד נתונים של ColdFusion

בעת פיתוח יישום אינטרנט ColdFusion ב-Dreamweaver, ניתן להתחבר למסד נתונים על-ידי בחירת מקור נתונים ColdFusion שמוגדר ב-Dreamweaver או ב-ColdFusion Administrator, מסוף הניהול של השרת.

לפני התחברות למסד נתונים, יש להגדיר יישום אינטרנט ColdFusion. בנוסף, יש להגדיר מסד נתונים במחשב המקומי או במערכת שיש לך גישה אליה באמצעות רשת או FTP.

ודא ש-Dreamweaver יודע היכן למצוא את מקורות הנתונים ColdFusion. לאחזור מקורות הנתונים ColdFusion בזמן העיצוב, Dreamweaver ממקם סקריפטים בתיקייה במחשב ששרת ColdFusion פועל בו. יש לציין תיקייה בקטגוריה Testing Server בתיבת הדו-שיח Site Definition.

לאחר מכן, יש ליצור מקור נתונים ColdFusion ב-Dreamweaver או ב-ColdFusion Administrator (אם טרם יצרת מקור נתונים). לאחר יצירת מקור נתונים ColdFusion, ניתן להשתמש בו ב-Dreamweaver כדי להתחבר למסד הנתונים.

יצירה או שינוי של מקור נתונים ColdFusion

לפני שניתן להשתמש במידע ממסד נתונים בדף, יש ליצור מקור נתונים ColdFusion. בעת שימוש ב-ColdFusion MX 7 או בגרסה מאוחרת יותר, ניתן ליצור או לשנות את מקור הנתונים ישירות ב-Dreamweaver. בעת שימוש בגרסה ColdFusion MX, יש להשתמש במסוף ניהול השרת, ColdFusion MX Administrator, ליצירה או לשינוי של מקור הנתונים. במקרה כזה, ניתן עדיין להשתמש ב-Dreamweaver לפתיחת ColdFusion MX Administrator.

יצירה או שינוי של מקור נתונים ColdFusion בעת שימוש ב-ColdFusion MX 7 או בגרסה מאוחרת יותר

 1. ודא שהמחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מאוחרת יותר מוגדר כשרת הבדיקה של האתר.
 2. פתח דף ColdFusion כלשהו ב-Dreamweaver.
 3. ליצירת מקור נתונים חדש, לחץ על לחצן הפלוס (+) בחלונית Databases ‏(Windows >‏ Databases) והזן את ערכי הפרמטרים המתאימים למנהל ההתקן של מסד הנתונים.
  הערה:

  Dreamweaver מציג את לחצן הפלוס (+) רק בעת הפעלת ColdFusion MX 7 או גרסה מאוחרת יותר.

 4. לשינוי מקור נתונים, לחץ פעמיים על החיבור למסד הנתונים בחלונית Databases ובצע את השינויים.

  ניתן לערוך כל אחד מהפרמטרים, פרט לשם מקור הנתונים. למידע נוסף, עיין בתיעוד של ספק מנהל ההתקן או פנה למנהל המערכת.

יצירה או שינוי של מקור נתונים ColdFusion בעת שימוש ב-ColdFusion MX 6.1 או בגרסה 6.0

 1. פתח דף ColdFusion כלשהו ב-Dreamweaver.
 2. בחלונית Databases ‏(Window >‏ Databases) ב-Dreamweaver, לחץ על Modify Data Sources בסרגל הכלים של החלונית.
 3. ב-ColdFusion MX Administrator, היכנס למערכת וצור או שנה את מקור הנתונים.

  להוראות נוספות, ראה בעזרה של ColdFusion ‏(Help >‏ ColdFusion Help).

  ליצירה של מקור נתונים ColdFusion, יש לספק ערכי פרמטרים מסוימים. לערכי הפרמטרים המתאימים למנהל ההתקן של מסד הנתונים, עיין בתיעוד של ספק מנהל ההתקן או פנה למנהל המערכת.

  לאחר יצירה של מקור נתונים ColdFusion, ניתן להשתמש בו ב-Dreamweaver.

התחברות למסד הנתונים ב-Dreamweaver

לאחר יצירת מקור נתונים ColdFusion, השתמש בו כדי להתחבר למסד הנתונים ב-Dreamweaver.

פתח דף ColdFusion כלשהו ב-Dreamweaver, ולאחר מכן פתח את החלונית Databases ‏(Window >‏ Databases). מקורות הנתונים ColdFusion אמורים להופיע בחלונית.

אם מקורות הנתונים אינם מופיעים, מלא את רשימת התיוג בחלונית. ודא ש-Dreamweaver יודע היכן למצוא את מקורות הנתונים ColdFusion. בקטגוריה Testing Server בתיבת הדו-שיח Site Definition, ציין את תיקיית השורש של האתר במחשב ש-ColdFusion פועל בו.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון