הצגה או הסתרה של עיצובים בסגנון CSS ב-Dreamweaver

השתמש בגיליונות סגנונות בזמן עיצוב (Design-Time) כדי להציג או להסתיר עיצוב שהוחל על-ידי גיליון סגנונות CSS במהלך העבודה במסמך Dreamweaver.

הערה:

ב-Dreamweaver CC ואילך, החלונית CSS Styles הוחלפה בחלונית CSS Designer‏. לקבלת מידע נוסף, ראה CSS Designer.

גיליונות סגנונות בזמן עיצוב (Design-Time) מאפשרים להציג או להסתיר עיצוב שהוחל על-ידי גיליון סגנונות CSS במהלך העבודה במסמך Dreamweaver. לדוגמה, ניתן להשתמש באפשרות זו כדי לכלול או להשמיט את ההשפעה של גיליון סגנונות המיועד ל-Macintosh או ל-Windows בלבד במהלך עיצוב הדף.

גיליונות סגנונות בזמן עיצוב מוחלים רק כשאתה עובד במסמך. כשהדף מוצג בחלון דפדפן, רק הסגנונות שקושרו למסמך או הוטבעו בו מוצגים בדפדפן.

הערה:

ניתן גם להפעיל או לבטל סגנונות בדף שלם בעזרת סרגל הכלים Style Rendering. לתצוגת סרגל הכלים, בחר View >‏ Toolbars >‏ Style Rendering. הלחצן Toggle Displaying of CSS Styles (הלחצן הימני ביותר) פועל בנפרד מלחצני מדיה אחרים בסרגל הכלים.

כדי להשתמש בגיליון סגנונות בזמן עיצוב (Design-time), בצע את הצעדים הבאים:

 1. פתח את תיבת הדו-שיח Design-Time Style Sheets בעזרת אחד מהצעדים הבאים:
  • לחץ לחיצה ימנית על החלונית CSS Styles, ובחר בתפריט תלוי-ההקשר באפשרות Design-time.

  • בחר Format >‏ CSS Styles >‏ Design-time.

 2. בתיבת הדו-שיח, הגדר אפשרויות כדי להציג או להסתיר גיליון סגנונות שנבחר:
  • לתצוגת גיליון סגנונות CSS בזמן העיצוב, לחץ על הלחצן פלוס (+) שמעל לאפשרות Show Only At Design Time, ובתיבת הדו-שיח Select a Style Sheet, עיין לגיליון סגנונות CSS שברצונך להציג.

  • להסתרת גיליון סגנונות CSS בזמן העיצוב, לחץ על הלחצן פלוס (+) שמעל לאפשרות Hide At Design Time, ובתיבת הדו-שיח Select a Style Sheet, עיין לגיליון סגנונות CSS שברצונך להסתיר.

  • להסרת גיליון סגנונות מאחת הרשימות, לחץ על גיליון הסגנונות שברצונך להסיר ולחץ על לחצן המינוס (–) המתאים.

 3. לחץ על OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.

  החלונית CSS Styles מתעדכנת עם שם גיליון הסגנונות ועם המציין “hidden” או “design,” כדי לשקף את מצב גיליון הסגנונות.

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון