תכונות שהוסרו | Dreamweaver CC

ב-‏Dreamweaver CC‏, Adobe מתמקדת בטכנולוגיות אינטרנט מתקדמות כגון HTML5 ו-jQuery וממשק המשתמש עבר שיפורים שבמהלכם הוסרו ממנו תכונות התומכות בטכנולוגיות אינטרנט שכבר אינן רלוונטיות עבור מרבית המשתמשים ב-Dreamweaver.

במאמר זה מפורטות התכונות שהוסרו מ-Dreamweaver CC.

שינויים בסרגל היישומים

הסמלים/האפשרויות שלהלן הוסרו:

  • Site Management
  • Layout
  • Extend Dreamweaver
סרגל היישומים -לפני Dreamweaver CC
סרגל היישומים -לפני Dreamweaver CC

סרגל היישומים - ב-Dreamweaver CC
סרגל היישומים - ב-Dreamweaver CC

החלונית AP-elements

התכונה AP-elements וכל רכיבי ממשק המשתמש הקשורים אליה הוסרו.

Insert‏ >‏ Layout‏ >‏ Absolute Position Div (גם בחלונית Insert) 

Insert >‏ אפשרויות Layout - לפני Dreamweaver CC
Insert >‏ אפשרויות Layout - לפני Dreamweaver CC

Insert >‏ אפשרויות Layout ב-Dreamweaver CC
Insert >‏ אפשרויות Layout ב-Dreamweaver CC

View‏ >‏ Visual Aids‏ >‏ AP Elements Outlines 

View >‏ אפשרויות Visual Aids - לפני Dreamweaver CC
View >‏ אפשרויות Visual Aids - לפני Dreamweaver CC

View >‏ אפשרויות Visual Aids - ב-Dreamweaver CC
View >‏ אפשרויות Visual Aids - ב-Dreamweaver CC

Edit‏ >‏ Preferences‏ >‏ AP Elements 

Preferences‏ - לפני Dreamweaver CC
Preferences‏ - לפני Dreamweaver CC

Preferences‏ ב-Dreamweaver CC‏ (Mac)
Preferences‏ ב-Dreamweaver CC‏ (Mac)

Modify‏ >‏ Arrange‏ >‏ Prevent Absolute Position Element Overlaps 

Modify >‏ אפשרויות Arrange - לפני Dreamweaver CC
Modify >‏ אפשרויות Arrange - לפני Dreamweaver CC

Modify >‏ אפשרויות Arrange - ב-Dreamweaver CC
Modify >‏ אפשרויות Arrange - ב-Dreamweaver CC

Modify‏ >‏ Convert‏ >‏ Absolute Position Divs To Table and Tables to Absolute Position Divs

אפשרויות בתפריט Modify ב-Dreamweaver CC
אפשרויות בתפריט Modify ב-Dreamweaver CC

Modify >‏ אפשרויות Convert - לפני Dreamweaver CC
Modify >‏ אפשרויות Convert - לפני Dreamweaver CC

אפשרות סמל הצבע

אפשרות סמל הצבע הוסרה מהתפריט View ומהתפריט תלוי ההקשר הנפתח בלחיצה ימנית.

האפשרות Data Source

האפשרות Data Source הוסרה מתיבות הדו-שיח Select <‏File‏, Image‏, Edge Assets‏,Video‏, Audio>.

תיבת הדו-שיח Select - לפני Dreamweaver CC

תיבת הדו-שיח Select ב-Dreamweaver CC
תיבת הדו-שיח Select ב-Dreamweaver CC

שינויים בסרגל הכלים Document

האפשרויות הבאות הוסרו מסרגל הכלים Document:

  • הלחצן Multiscreen Preview
  • לחצן התפריט File Get/Put
  • הלחצן W3C Validator
  • הלחצן Visual Aids (תפריט Visual Aids נשמר. למעט האפשרות Hide All באותו תפריט)
  • הלחצן Refresh בתצוגה Design
  • הלחצן Home בתצוגת Live
  • לחצן CSS

הערה: במסמכים בפריסת Fluid Grid סרגל המסמכים כולל לחצן חדש להפעלה/השבתה של מחווני Fluid Grid.

סרגל הכלים Document - לפני Dreamweaver CC
סרגל הכלים Document - לפני Dreamweaver CC

סרגל הכלים Document ב-Dreamweaver CC
סרגל הכלים Document ב-Dreamweaver CC

סרגל הכלים Document בדפים המבוססים על פריסות Fluid Grid‏ (Dreamweaver CC)
סרגל הכלים Document בדפים המבוססים על פריסות Fluid Grid‏ (Dreamweaver CC)

חלוניות תוכן דינמי

החלונית Bindings

התכונה Bindings וכל רכיבי ממשק המשתמש הקשורים אליה הוסרו.

האפשרות Bindings -לפני Dreamweaver CC
האפשרות Bindings -לפני Dreamweaver CC

אפשרויות בתפריט Window ב-Dreamweaver CC
אפשרויות בתפריט Window ב-Dreamweaver CC

החלונית Components

החלונית Components והתכונות המשויכות אליה הוסרו.

Window >‏ האפשרות Components - לפני Dreamweaver CC
Window >‏ האפשרות Components - לפני Dreamweaver CC

החלונית Databases

החלונית Database והתכונות המשויכות אליה הוסרו.

Window >‏ האפשרות Databases - לפני Dreamweaver CC
Window >‏ האפשרות Databases - לפני Dreamweaver CC

החלונית Server Behaviors

החלונית Server Behavior והתכונות המשויכות אליה הוסרו.

Window‏ >‏ Server Behavior - לפני Dreamweaver CC
Window‏ >‏ Server Behavior - לפני Dreamweaver CC

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון

[Feedback V2 Badge]