אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

This feature displays activity logs for assets on the timeline. If you perform any of the following asset-related operations in Adobe Experience Manager, the Activity stream feature updates the timeline to reflect the activity. The following operations are logged in the activity stream:

  • Create
  • Delete
  • Download (including renditions)
  • Publish
  • Unpublish
  • Approve
  • Reject
  • Move
The feature fetches the activity logs to be displayed on the timeline from the predefined log storage location /var/audit/com.day.cq.dam/content/dam in CRX. 

To view the activity stream, perform one or more of the operations on the asset, select the asset, and then choose Timeline from the GlobalNav list.

chlImage_1

The timeline displays the activity stream for the operations you perform on the assets. 

chlImage_1

הערה:

The default log storage location for Publish and Unpublish tasks is /var/audit/com.day.cq.replication/content. For Move tasks, the default location is /var/audit/com.day.cq.wcm.core.page.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת