אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

Nodes in the repository are subject to naming conventions of the Java Content Repository. However, Adobe Experience Manager imposes further conventions for the name of asset nodes.

TOUCH-OPTIMIZED UI

The touch-optimized UI:

 • Validates the name according to the restrictions:
  • an asset title is provided for conversion into the node name
  • an explicit node name is provided

CLASSIC UI

The classic UI imposes tighter restrictions:

 • Validates the asset name when an explicit node name when either:
  • an asset title is provided for conversion into the node name
  • an explicit node name is provided
 • Valid characters (only these characters are actually valid when an asset is created from within the classic UI):
  • 'a' to 'z'
  • 'A' to 'Z'
  • '0' to '9'
  • _ (underscore)
  • - (dash/minus)

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת