אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

Lightbox is a special type of collection that provides easy access to assets. You can quickly access Lightbox to add or delete assets.

Each user has an exclusive Lightbox that is automatically created when the user logs in to Adobe Experience Manager (AEM) Assets Brand Portal.

Adding assets to lightbox

 1. Navigate to the location of the assets that you want to add to Lightbox, and select the assets.

 2. Drag the assets to Lightbox on the toolbar.

  chlImage_1
 3. Click Add. The selected assets are added to Lightbox. 

  chlImage_1
 4. To view Lightbox, click the Collections icon on the toolbar.

  chlImage_1
 5. Select the Lightbox option from the list.

  chlImage_1

  הערה:

  The number in blue, beside the Lightbox option, indicates the number of assets added to Lightbox.

 6. Review the assets in the Collections console.

  chlImage_1

  הערה:

  Although Lightbox resembles a collection, you can't perform all the actions that you can normally perform on collections. For example, you can't delete, share, or view settings for a Lightbox. In addition, you can't add it to other collections. However, you can edit the assets inside a lightbox.

Clearing Assets in Lightbox

 1. In the Brand Portal interface, click the Collections icon.

  chlImage_1
 2. Click the Clear icon (X) adjacent to the Lightbox option.

  chlImage_1
 3. In the warning dialog, click Clear. The assets are deleted from Lightbox. The Lightbox option in the list indicates that the Lightbox is empty.

  chlImage_1

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת