אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

If you are the Brand Portal administrator, you receive a welcome email that contains a link to your organization’s Brand Portal instance. Click the link and follow the instructions to log in to Brand Portal.

 1. Open the invitation email, and click Accept invitation.

  chlImage_1
 2. Specify your details (including first name, last name, password, and country) in the sign-up page to log in to Marketing Cloud.

  הערה:

  If you are an Adobe Marketing Cloud user already, a sign-in page is displayed instead of the sign-up page. Enter your Adobe ID and password to log in to Adobe Marketing Cloud.

 3. In the confirmation page, click Continue to join your organization.

  chlImage_1
 4. Log in to Marketing Cloud using your Adobe ID.

  chlImage_1
 5. Accept the terms of use and click Continue.

  chlImage_1
 6. The Marketing Cloud page is displayed. From the rail, click Experience Manager.

  chlImage_1
 7. On the Brand Portal card, click Launch. The Brand Portal interface is displayed.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת