אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

Brand Portal search panel has robust options that let you quickly and conveniently search for assets that an administrator shared with you. You can search for assets based on their file type, size, orientation, and date when they were last modified. If you are a Brand Portal administrator, you can customize search facets to enable users to search for assets based on the custom facets. Brand Portal also supports saved searches so you can save time when performing similar searches. A saved search creates a smart collection that is updated with search results. For more details, see Saved searches.

  1. From the toolbar, click the Search icon.

    chlimage_1
  2. In the Keyword box, type a keyword for the asset(s) you want to search.

    chlimage_1
  3. If necessary, select from among the various options to narrow down your search, for example file type, size, video format, and date when they were last modified.

  4. If your search is similar to a saved search, select it from the list. Modify the saved search, if necessary. The search results are displayed on the right.

    chlimage_1

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת