אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

A processing profile is a recipe for what options to apply to assets that get uploaded to a folder. For example, you can specify what metadata profile and video encoding profile to apply to video assets that you upload. Or, what imaging profile to apply to image assets to have them properly cropped.

Those rules can include adding metadata, cropping, or establishing video encoding profiles. In AEM, you can create three types of processing profiles, which are covered in detail at the following links:

You must have Administrator rights to create, edit, and delete processing profiles.

After you create your metadata, image, or video profile, you assign it to one or more folders that you use as the destination for newly uploaded assets.

See also Best Practices for Organizing your Digital Assets for using Processing Profiles

הערה:

Assets that you move from one folder to another do not get reprocessed. For example, suppose you have Folder 1 that has processing profile A assigned to it and Folder 2 that has processing profile B assigned to it. If you move assets from Folder 1 to Folder 2, the moved assets retain their original processing from Folder 1.

The same is true even when you move assets between two folders that have the same processing profile assigned to it.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת