אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

This page provides the essential information for working with the file library feature.

Essentials for Client-Side

 resourceType social/filelibrary/components/hbs/filelibrary
 includable No
 clientllibs cq.ckeditor
cq.social.hbs.voting
cq.social.hbs.filelibrary
 templates  /libs/social/filelibrary/components/hbs/filelibrary/filelibrary.hbs
 /libs/social/filelibrary/components/hbs/folder/folder.hbs
 /libs/social/filelibrary/components/hbs/folder/item.hbs
 /libs/social/filelibrary/components/hbs/document/document.hbs
 /libs/social/filelibrary/components/hbs/document/item.hbs
 css  /libs/social/filelibrary/components/hbs/filelibrary/clientlibs/filelibrary.css
 properties see File Library Feature

Essentials for Server-Side

File Library Function

A community site structure that includes the File Library function, includes a configured file library component.

Accessing Comments Posted for File Libraries (UGC)

UGC should be moderated using one of the standard methods for moderation.
See Moderating User Generated Content.

As of AEM 6.1 Communities, use of a common store for UGC includes programmatic access to UGC regardless of the chosen storage option (such as ASRP, MSRP or JSRP).

The location and format of the UGC in the repository is subject to change without warning.

See :

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת