אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

These are examples to help in learning and working with AEM 6.2 Communities social component framework (SCF).

Client-Side Customization

Server-Side Customization

How-To Instructions

Demo Users

The Geometrixx samples package includes demo users.  There is often a difference in experience between being a visitor (not logged in) or a member (logged in) and, as long as the Geometrixx samples packages remain installed, you may use these users to simulate a logged in state when exploring with the Community Components guide.

For a full list of the demo users, navigate using the Rail to Tools > Operations > Security > Users.  Or use the Classic UI security console for managing users and groups. 

If a community ste has been created, it is possible to assign demo users to its community user groups.

  user id / password :

  • aaron.mcdonald@mailinator.com / password
  • emily.andrews@mailinator.com / password
  • weston.mccall@dodgit.com / password
  • andrew.schaeffer@trashymail.com / password
  • rebekah.larsen@trashymail.com / password

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת