אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

AEM Forms workspace is SSO enabled. If a user has logged in to an AEM Forms application like Forms Manager or PDF Generator user interface and accesses AEM Forms workspace in the same browser session, then the user is logged in to AEM Forms workspace and vice versa.

Handling server timeout in AEM Forms workspace

Session timeout for a user can be configured in the Administration Console.

To set the timeout, login to http://[server]:[port]/adminui, navigate to Settings > User Management > Configuration > Configure Advanced System Attributes, and make the desired settings.

In AEM Forms workspace timeout is handled as:

  • Session duration for a user is available in response of initialize call that initializes user session.
  • A pop-up dialog notifies the user that session is about to expire, 15 seconds before the session expiry.

On this pop-up dialog:

  • Click OK to end the user session.
  • Click Cancel to reinitialize the user session.

הערה:

If no action is taken, the user is automatically logged out of AEM Forms workspace three seconds before the session expiry.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת