אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

The following sections give examples and/or templates of the main document used during the project lifecycle.

Costs Analysis

The following shows an example breakdown of a Costs Analysis:

הערה:

All figures are fictional.

chlImage_1

Status Reporting

The following shows an example Project Status Report:

הערה:

All figures are fictional.

chlImage_1

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת