אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

AEM Workflows allows you to automate a series of steps that are performed on a page or asset. For example, when publishing, an editor has to review the content - before a site administrator activates the page. A worklow that automates this example notifies each participant when it is time to perform their required work:

  1. The author applies the workflow to the page.
  2. The editor receives a work item that indicates that they are required to review the page content. When finished, they indicate that their work item is complete.
  3. The site administrator then receives a work item that requests the activation of the page. When finished, they indicate that their work item is complete.

Typically:

  • Content authors apply workflows to pages as well as participate in workflows.
  • The workflows that you use are specific to the business processes of your organization.

See the following articles for more information.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת