אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

The AEM documentation set includes multiple troubleshooting pages to help you identify some known symptoms and the possible causes.

 

Authoring

The Authoring Troubleshooting page includes details on debugging issues with your author instance.

 

Administrator 

The Administrator Troubleshooting page includes details on troubleshooting techniques an AEM adminitrator would use to debug issue with an AEM instance.

 

Replication Issues

The Replication Troubleshooting page includes details on debugging replication issues.

 

Installation Issues

The Installation Troubleshooting page includes details on using logs to troubleshooting installation and configuraiton issues.

 

Community Developer Issues

The Community Troubleshooting page includes details for developers on debugging issues with AEM Communities.

 

General Troubleshooting

The AEM Support team has created a list of General Troubleshooting tips for AEM.

 

 

 

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת