אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

The Enablement Assignments and Enablement Catalog components found in the Communities group in the components browser are components of an enablement community.

The Enablement Assignments component allows the currently signed-in community member (learner) to access their assigned enablement resources.

From the Getting Started with AEM Communities for Enablement tutorial, see a member's view of assignments and catalogs in the Experience the Published Site section.

Additional Information

More information may be found on the Assignments Essentials page for developers.

The assignments function is available when creating a community site.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת