אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

This page provides the essential information for working with featured content.

In contrast to pinning a post to the top of a forum, this feature allows for content to be highlighted anywhere within the community site.  

Essentials for Client-Side

 resourceType social/commons/components/hbs/featuredcontent
 includable No
 clientllibs  default
 templates  /libs/social/commons/components/hbs/featuredcontent/featuredcontent.hbs
/libs/social/commons/components/hbs/featuredtopic/featuredtopic.hbs
 css  /libs/social/commons/components/hbs/featuredcontent/clientlibs/featuredcontent.css
 properties see Featured Content

File Library Function

A community site structure that includes the Featured Content function, includes a configured featured content component.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת