אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

A remoting endpoint enables an application built with Flex to invoke the service using (Deprecated for AEM forms) AEM forms Remoting. A remoting endpoint is automatically created for each activated service. A Flex destination that has the same name as the endpoint is created, and Flex clients can create remote objects that point to this destination to invoke operations on the relevant service.

Remoting endpoint settings

Flex Client Authentication Method:

Determines the type of response that the server sends back to the client when the invoked service is security enabled, the operation invoked does not support anonymous invocations, and the client passes in either no or invalid credentials.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת