אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

 • Adding domains

  Learn how to add an enterprise, local, or hybrid domain using Domain Management settings and general considerations for domain names and IDs.

 • Configure account-locking settings

  Use the Enable Account Locking option to lock user accounts after a specified number of consecutive authentication failures.

 • Configuring authentication providers

  Add, edit, or delete authentication providers, change authentication settings, and read about just-in-time provisioning of users.

 • Configuring directories

  Learn how to add, edit and delete directories and configure user management to use virtual list view.

 • Delete a domain

  Learn how to use the Domain Management page to delete a domain or to mark an existing domain as obsolete.

 • Editing and converting existing domains

  Learn how to change the settings for existing domains from the Domain Management page. Convert an existing enterprise domain to a hybrid domain or vice versa.

 • Synchronizing directories

  Learn how to synchronize the User Management database with changes to the source directory servers using manual or scheduled synchronization.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת