אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

Form authors can configure a page for each form, to which the form users are redirected after submitting a form.

  1. In the edit mode, select a component, then click > Adaptive Form Container, and then click .
  2. In the sidebar, click Submission.
  3. Provide the URL of the redirect page under Thank You Page in the Submission section.
  4. Optionally, under Submit Action, for the Submit to REST endpoint action, you can configure the parameter to be passed to the redirect page.
Redirect page configuration
Redirect page configuration

Form authors can use the following parameters that are passed to the Thank you page. For all the available submit actions, status and owner parameters are passed. Besides these two parameters, some additional parameters are passed for the following submit actions:

  • Store content action (deprecated) : contentPath--the path of the node in the repository where submitted data is stored--is passed.
  • Store PDF action (deprecated) : contentPath--of the submitted data and path to the node storing the PDF file in the repository--is passed.
  • Submit to Forms workflow: Output parameters returned from forms workflow are passed.
  • Submit to REST endpoint: Parameters added for in-field to parameter mapping are passed. status and owner parameters are not passed in this submit action. For more information, see Configuring the Submit to REST endpoint submit action.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת