אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

You can access the default help content for AEM Forms workspace by selecting Help > Workspace Help. It points to the online documentation on Adobe's website. However, you can update it to point to any other URL.

Consider the following use cases where you may want to change the default help URL:

 • For providing localized help in a language of your choice.
 • For providing customized help content for your customized workspace.

To update the URL of the online documentation, follow the Generic Steps of customization and then the following steps.

 1. Copy the userinfo.html file from /libs/ws/js/runtime/templates to /apps/ws/js/runtime/templates.

 2. Change:

  <ul class="helpmenu">
   <li>      
    <a href="http://www.adobe.com/go/learn_aemforms_documentation_63" title="<%= $.t('index.header.dropdown.WorkspaceHelp')%>" target="_blank"><%= $.t('index.header.dropdown.WorkspaceHelp')%></a>
   </li>

  to

  <ul class="helpmenu">
   <li>      
    <a href="<!--place new help url here-->" title="<%= $.t('index.header.dropdown.WorkspaceHelp')%>" target="_blank"><%= $.t('index.header.dropdown.WorkspaceHelp')%></a>
   </li>
 3. Do the following:

  1. Open /apps/ws/js/registry.js for editing.
  2. Search and replace text!/lc/libs/ws/js/runtime/templates/userinfo.html with text!/lc/apps/ws/js/runtime/templates/userinfo.html.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת