אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

הערה:

If you are not using AEM as your content managment source, see AEM Mobile On-Demand Services Help.

AEM Administrator

הערה:

Prerequisite:

Before you get started with setting up your environment for AEM Mobile On-Demand Services, see AEM Mobile Application Dashboard or the Control Center.

An AEM administrator is responsible for adding a new application to the AEM Mobile catalog, either by creating a new app using the creation wizard, or by importing an existing application. AEM administrators who create a new app using AEM Mobile's creation wizard typically select one of the desired app templates either from our out-of-the-box reference samples or (in most cases) a custom app template created by AEM developers.

הערה:

For more information on setting up AEM Groups and Permissions, click Creating User Roles and Granting Access in Online Help.

An AEM administrator is responsible for the following tasks while creating an app using AEM Mobile On-Demand Services:

Additional Resources

To understand more on the other two roles and responsibilities for creating an AEM Mobile On-Demand Services App, see the following resources:

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת