אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

An external link checker is provided within AEM. The link checker:

 • scans all content pages
 • generates a list of all valid and invalid links
 • marks invalid links as broken in situ on the individual content pages

To use the external link checker:

 1. Open the Tools console.

 2. Double-click on External Link Checker (either the right or left pane). A list of all external links is generated.

 3. Validate a specific link by selecting it in the list, then clicking Check:

  chlimage_1

  Information such as:

  • status of the link
  • URL
  • time since the link was last validated
  • time since the link was last available
  • time since the link was last accessed

  is displayed.

 4. On the individual content pages invalid links will be shown as broken:

  chlimage_1

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת