אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

Various keyboard shortcuts are available throughout AEM. Some apply to the use of consoles, others to page editing.

הערה:

Multi-select on a desktop device:

  • Windows: Ctrl+click on required components.
  • Mac: Cmd+click on required components.

Keyboard Shortcuts

Location Shortcut * Description
Console Shift-Double-Click
(on required page)
Open page in new window.
Note: this is operational if the User Properties are set to Single Window; if Multiple Windows then this is the default behavior.

Various keyboard shortcuts are also available for desktop users when using the page editor to author pages.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת