אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

As mentioned, Acceptance Tests are a special category of test used to verify that the:

  • Project fulfils the customer's requirements.

  • Customer accepts the project.

They should be defined by the customer and project manager. They have particular significance as they are often related to the final invoicing.

For this reason they must be:

  • Defined as early as possible.

  • Updated whenever necessary.

  • Any changes must be formally accepted and signed by both parties (partner and the customer).

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת