אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

Download

הורד

Description

This script is made to ease the analysis of the access.log files producing a readable report for later processing.

It produces the overall requests number, GET vs POST, Request distribution over time and more.

The output will be in Markdown syntax therefore it will be easier to convert it to PDFs with tools like pandoc or showing it in a browser with plugins like markdown viewer.

It can analyse as well custom path provided on the command line.

Taking from the comment within the file that will tell you how to run it:

Analyse CQ access.log extrapolating various informations and producing a MarkDown output on stdout

 

Usage

#    ./analyse-access.sh access.log.2013-*

#

# you can provide additional custom paths to analyse on the command line

#    ./analyse-access.sh access.log.2013-* /my/custom/path/1 /my/custom/path/2

#

# you can save the output by a simple piping

#    ./analyse-access.sh access.log.2013-* | tee yr2013.md

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת