אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

The following checklist highlights some of the main issues - please read the other sections related to Testing for full details.

Check  Response Action Owner Due Date
Has a clear, regular reporting mechanism been setup?        
Are key players (from the testing team) involved in the status meetings?        

Are the testing responsibilities clearly defined?

In particular for the customer.

       
Does the customer have the necessary experience to fulfil their testing commitments?        

Have all tools (testing and tracking) been selected?

       
Have the above tools been installed and users (primarily the project team) trained as necessary?        
Has a clear, comprehensive test plan been formulated?        
Has the test plan been reviewed by the appropriate parties?        

Have the acceptance tests been clearly defined?

       
Have the acceptance tests been officially accepted by all parties?        

הערה:

You can also see the Managing Projects - Best Practices Checklist for further checklists related to the entire project.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת