אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

Tagging allows content to be categorized and organized. Tags can be classified by a namespace and a taxonomy.

  • See Administering Tags for information about creating and managing tags, as well as to which content tags have been applied.
  • See Using Tags for information about tagging content.

The following information is available for developers :

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת