אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

This article describes how to display activity logs for assets on the timeline.

This feature displays activity logs for assets on the timeline. If you perform any of the following asset-related operations in Adobe Experience Manager (AEM) Assets, the Activity stream feature updates the timeline to reflect the activity.

The following operations are logged in the activity stream:

  • Create
  • Delete
  • Download (including renditions)
  • Publish
  • Unpublish
  • Approve
  • Reject
  • Move
The activity logs to be displayed in the timeline are fetched from the location /var/audit/com.day.cq.dam/content/dam in CRX, where log files are stored.

In addition, timeline activity is logged when new assets are uploaded or existing asses are modified and checked into AEM via Adobe Asset Link or AEM desktop app.

הערה:

Transient workflows are not displayed in the timeline, because no history information is saved for these workflows.

To view the activity stream, perform one or more of the operations on the asset, select the asset, and then choose Timeline from the GlobalNav list.

Timeline

The timeline displays the activity stream for the operations you perform on the assets. 

activity_stream

הערה:

The default log storage location for Publish and Unpublish tasks is /var/audit/com.day.cq.replication/content. For Move tasks, the default location is /var/audit/com.day.cq.wcm.core.page.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת