אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

Normally, Adobe Experience Manager (AEM) Assets detects the MIME type of assets that you upload from their file extension.  

If you use Apache Tika to upload assets, AEM Assets detects their MIME type from the content stream during the upload operation instead of the file extension.

This feature is disabled by default. To enable the feature, configure the Day CQ DAM Mime Type service from Configuration Manager.

הערה:

MIME type detection using the Apache Tika library is a resource-intensive operation.

  1. Go to http://<server>:<port>/system/console/configMgr to open the Configuration Manager web console.

  2. From the list of services, locate Day CQ DAM Mime Type Service and tap/click the Edit icon beside it to open it in Edit mode. 

  3. Select the Detect MIME from content option to enable the parsing of uploaded assets to determine their MIME type while ignoring file extensions. By default, this option is unselected.

    chlimage_1
  4. Click/tap Save to save the changes.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת