אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

This page provides the essential information for working with the ideation feature, which is similar to a forum, but with the ability to save as a draft and a more collaborative feel.

Essentials for Client-Side

 resourceType social/ideation/components/hbs/ideation
 includable No
 clientllibs cq.social.hbs.voting
cq.social.hbs.liking
cq.social.hbs.ideation
 templates  /libs/social/ideation/components/hbs/ideation/ideation.hbs
 /libs/social/ideation/components/hbs/ideation/ideationlists.hbs
 /libs/social/ideation/components/hbs/ideation/composer.hbs
 css  /libs/social/ideation/components/hbs/ideation/clientlibs/ideation.css
 properties see Ideation Feature

Ideation Function

A community site structure that includes the Ideation function, includes a configured ideation component.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת