אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

Forms enables you to specify a custom XCI file that it will use for rendering. (See Configuring locations for Forms.) By default, Forms overrides some of the options specified in the XCI file, including the following:

  • config/present/xdp/packets

  • config/present/pdf/creator

  • config/present/pdf/producer

  • config/present/pdf/compression/compressObjectStream

You can select options that cancel the override for the options listed above, in which case Forms will use the values specified in the custom XCI file.

  1. In administration console, click Services > Forms.

  2. Select or deselect the Use System Default XCI Options check box. When this option is selected, Forms uses its default values for the packets, creator, producer, and compressObjectStream settings. When this option is deselected, Forms uses the values specified in the custom XCI file.

  3. Click Save.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת