אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

HTML5 forms bring numerous capabilities that are mobile-ready. It helps you expand your current solutions and workflows to tablets or smartphones devices with HTML5 browsers. Some of the capabilities include:

  • HTML5-based rendering of XFA form templates: In addition to regular PDF forms, you can now render your existing XFA-based forms in HTML5 format. It helps you to expand your client platform to mobile devices (Apple iPad, Android tablet, smartphones, and so on) that supports HTML5 and do not support Adobe Reader with XFA Forms. For more information about HTML5-based rendering capability, see Introduction to HTML5 forms
  • Managing Forms: In addition, AEM includes new capabilities to simplify the process of organizing and managing forms. You can activate, deactivate, publish, and preview forms. For more information, see Introduction to managing forms.

Installing HTML5 forms

After installing AEM, perform the following steps to import Mobile Forms to AEM:

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת