אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

A Content Manager for AEM Screens is a creative professional who works closely with marketing and knows the campaign, audience, and the desired focus. The content manager is responsible for creating and orchestrating end-user experience by developing different channels and assigning sequences into a timed channel experience.

Content Manager for Screens design locations and schedules, maintain channel integrtity, perform analytics and reporting, and maintain video profiles.

An AEM Screens content manager is responsible for the following tasks:

  • Design Locations
  • Design Schedules
  • Maintain Channel Integrity
  • Video Profiles

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת