אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

Use page analytics data to gauge the effectiveness of the page content.

AA-10

Page analytics data is displayed in List View of the Sites console. When the pages are displayed in list format, the following columns are available by default:

 • Page Views
 • Unique Visitors
 • Time on Page

Each column shows a value for the current reporting period, and also indicates whether the value has increased or decreased since the previous reporting period. The data that you see is updated every 12 hours.

הערה:

To change the update period, configure the import interval.

 1. Open the Sites console; for example http://localhost:4502/sites.html/content

 2. In the far right of the toolbar, (upper right corner), click or tap the icon to select List View (the icon shown will depend on the current view).

 3. Again, in the far right of the toolbar, (upper right corner), click or tap the icon then select View Settings. The Configure Columns dialog will open. Make any changes required and confirm with Update.

  AA-04

Selecting the Reporting Period

Select the reporting period for which Analytics data appears on the Sites console:

 • Last 30 Days Data
 • Last 90 Days Data
 • This Year's Data
The current reporting period appears on the toolbar of the Sites console (right of the top toolbar). Use the drop down to select the required reporting period.
AA-05

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת