אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

Various keyboard shortcuts are available throughout AEM. Some apply when editing pages, others to the use of consoles.

הערה:

The modifier keys required for AEM keyboard shortcuts vary depending on operating system.

Editing Keyboard Shortcuts

Location Shortcut Description
Any Edit Window Mode
Ctrl-Shift-m Toggle between Preview and the currently selected mode (e.g. Edit, Layout, etc).*
Edit mode Ctrl-z Undo last change.
  Ctrl-y Redo last change.
  Ctrl-Click Select multiple paragraphs.
  Ctrl-C Copy selected paragraph(s).
  Ctrl-X Cut selected paragraph(s).
Note:
The cut paragraph will not disappear until it has been pasted to the new location.
  Ctrl-V
Paste paragraph(s) from clipboard.
  Ctrl-Backspace Delete selected paragraph(s).
Edit mode - Rich Text Editor
Ctrl-B
Bold
  Ctrl-I
Italic
  Ctrl-U
Underline

הערה:

* Once the user starts to interact with the page in Preview Mode, the Ctrl-Shift-m shortcut is no longer available. The user must click on the top editor bar or go back to the Edit mode for the shortcut to once again become available.

Various keyboard shortcuts are also available for desktop users when using the consoles.

הערה:

Editor keyboard shortcuts are always active regardless if the console shortcuts have been deactivated.

OS-Specific Modifier Keys

The modfier keys used for the keyboard shortcuts vary depending on the operating system used by the client.

Windows and Linux
macOS
Ctrl Command
Alt Option

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת