אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

Nodes in the repository are subject to naming conventions of the Java Content Repository. However, Adobe Experience Manager imposes further conventions for the name of asset nodes.

CLASSIC UI

The classic UI imposes tighter restrictions:

 • Validates the asset name when an explicit node name when either:
  • an asset title is provided for conversion into the node name
  • an explicit node name is provided
 • Valid characters (only these characters are actually valid when an asset is created from within the classic UI):
  • 'a' to 'z'
  • 'A' to 'Z'
  • '0' to '9'
  • _ (underscore)
  • - (dash/minus)

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת