אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

Authoring best practices describe how to use AEM in the most efficient and most effective way possible. This growing list of topics includes a variety of areas in AEM.

The following areas have documentation available concerning best practices:

For best practices on administering, deploying and maintaining, or developing, see one of the following:

Specific documents are described and linked to in the tables that follow.

Assets

Best practices around Assets, including the dynamic media capability and Scene 7 integration, are described in the following topics:

File Formats Assets File formats Best Practices Describes best practices around file support within AEM Assets.
Video Encoding Encoding best practices Describes best practice tips around encoding source video files.
Dynamic Imaging Dynamic Imaging best practices

Describes how to sharpen an image for best results and the best way to optimize the quality of your images if you're using the Dynamic Media functionality or are integrating with Scene7. 

Mulltilingual Assets Translation best practices Describes best practices around translating AEM assets efficiently.

Sites

Managing and authoring your website content has some best practices outlined as follows:

Authoring Author environment and tools Provides an overview on how to author pages.

Forms

Adaptive forms Best practices for working with adaptive forms Describes best practices for setting up, authoring, and customizing adaptive forms.
HTML5 forms Best practices for designing HTML5 forms Describes best practices for working on layout and design of HTML5 forms.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת