אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

AEM comes with a set of sample Geometrixx websites. You can remove this sample content through the Package Manager.

The individual geometrixx-related packages are:

  • cq-geometrixx-outdoors-ugc-pkg-<version>.zip
  • cq-geometrixx-pkg-<version>.zip
  • cq-content-mac-<version>.zip
  • cq-geometrixx-login-pkg-<version>.zip
  • cq-geometrixx-users-pkg-<version>.zip
  • cq-geometrixx-workflow-pkg-<version>.zip
  • cq-geometrixx-outdoors-pkg-<version>.zip
  • cq-geometrixx-commons-pkg-<version>.zip
  • cq-geometrixx-media-pkg-<version>.zip

To remove an individual package, simple click Uninstall on that package.

There is also a super-package:

  • cq-geometrixx-all-pkg-5.6.12.zip

This package includes all the above individual packages. To remove all the geometrixx-related content at once, click Uninstall on this package. The super-package will go into the uninstalled state, and all the individual packages will disappear from the package manager view.

You have now an "empty" AEM instance without any demonstration sites.

הערה:

When upgrading, geometrixx sites are automatically re-installed. You may need to remove geometrixx web sites after upgrading if you do not want these samples.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת