אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

Create a Basic Website

A community article is available which discusses how to quickly build an Adobe Experience Manager 6.4 website for a vacation site.

This site is built using HTL, the preferred and recommended server-side template system for HTML.

הערה:

This article is a quick overview of some of the core concepts behind web site development on AEM. For a comprehensive introduction to all of the recommended tools and technologies for developing on AEM, please see the Getting Started Developing AEM Sites - WKND Tutorial.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת