אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

The following are the available API Javadoc references for the AEM SPA framework.

אזהרה:

The Single-Page Application (SPA) Editor feature was introduced with AEM 6.4 and is currently a technology preview. The SPA Editor will be delivered separately to the AEM quickstart in an upcoming service pack for AEM 6.3 and 6.4.

  • This feature is still in development and documentation is subject to change.
  • The SPA Editor is the recommended solution for projects that require SPA framework based client-side rendering (e.g. React).

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת