אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

Learn how to use the Watermarking feature to add a digital watermark to assets.

The Watermarking feature in Adobe Experience Manager (AEM) Assets lets you add a digital watermark to assets, which helps users verify the authenticity and copyright ownership of the assets. AEM Assets supports text to be used as a watermark on PNG and JPEG files.

To be able to apply watermark on assets, add the Watermark step in the DAM Update Asset workflow.

 1. Tap/click the AEM logo, and go to Tools > Workflow > Models.

 2. From the Workflow Models page, select the DAM Update Asset workflow and click Edit.

 3. From the Side Panel, drag the Add Watermark step to the DAM Update Asset workflow.

  Darg add watermark step in the DAM update asset workflow

  הערה:

  Place the Add Watermark step anywhere before the Process Thumbnail step.

 4. Open the Add Watermark step to display its properties.

 5. In the Arguments tab, specify valid values in the various fields, including text, font type, size, color, position, orientation, and so on. To confirm the changes, tap/click the Done icon.

  Provide the arguments in the add watermark step in Assets
 6. Save the DAM Update Asset workflow with the Watermark step.

 7. From the Assets user interface, upload a sample asset. The watermark appears with the font size, color and so on, at the position you configured in the above steps.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת