אתה מציג תוכן עזרה עבור גרסה:

Creating a Test&Target Offer Experience

 1. Select your new campaign in the left pane, or double-click it in the right pane.

 2. Select the list view using the icon:

  chlimage_1
 3. Click New ...

 4. You can specify the TitleName and type of experience to be created; in this case, Test&Target Offer.

  chlimage_1
 5. Click Create.

  הערה:

  Test&Target experiences are not currently listed in the MCM. They can be accessed from the Websites console, under Campaigns.

Integrating with Adobe Target

See Integrate with Adobe Target for full details.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת