סקירה

הגרסאות החדשות ביותר של Adobe Flash Player ב-Windows ו-Mac OS יכולות לבדוק בקביעות אם קיימים עדכונים ולהתקין אותם. כדי להתגונן מפני בעיות אבטחה, הקפד להתקין תמיד את הגרסה החדשה ביותר של Adobe Flash Player.

שינוי הגדרות העדכון שלך

ניתן לשנות את האופן שבו Flash Player מתעדכן. לשם כך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תוכן מדיה עשירה בדפדפן ובחר Global Settings (הגדרות כלליות) בתפריט שיוצג. בחלון הקופץ, בחר בכרטיסייה Advanced (מתקדם) ובחר באחת האפשרויות תחת Updates (עדכונים).

הגדרות Flash Player
הכרטיסייה 'מתקדם' ב-Windows
הכרטיסייה 'מתקדם' (Windows)

הכרטיסייה 'מתקדם' ב-Mac OS
הכרטיסייה 'מתקדם' (Mac OS)

ב-Windows, ניתן לשנות את ההגדרה גם בלוח הבקרה. לחץ פעמיים על Flash Player, לחץ על הכרטיסייה 'מתקדם' ובחר אחת מהאפשרויות תחת 'עדכונים'.

ב-Mac OS, ניתן גם לעבור אל העדפות המערכת וללחוץ על הסמל של Flash Player.

שינוי אפשרויות העדכון

החל מ-Flash Player 11.3, אפשרויות העדכון השתנו.

בחר אפשרות זו כדי להוריד עדכונים ולהתקין אותם באופן אוטומטי. אפשרות זו מספקת את ההגנה הטובה ביותר על המחשב.

עדכוני אבטחה דחופים מותקנים אוטומטית ללא הודעה.

עבור עדכונים מתוזמנים, Adobe מנסה ליידע אותך לפני התקנתם באופן אוטומטי. עדכונים מתוזמנים יכולים להכיל שיפורים ועדכוני אבטחה לא דחופים. באפשרותך להוריד באופן מיידי עדכונים מתוזמנים מאתר Adobe.com ולהתקין אותם בעצמך, בלי להמתין להתקנה האוטומטית.

הודע לי שצריך להתקין עדכונים

Adobe Flash Player בודק בקביעות אם קיימים עדכונים ומיידע אותך כאשר יש עדכון זמין. העדכונים מותקנים כאשר אתה בוחר להתקין אותם.

אפשרות זו אינה מומלצת Adobe Flash Player לעולם לא יבדוק אם קיימים עדכונים, כך שהמחשב שלך יהיה פגיע לבעיות אבטחה. יש לבדוק באופן ידני באתר של Adobe כדי למצוא את הגרסה האחרונה של Flash Player.

שינויים אחרונים

לפרטים על תכונות חדשות והשינויים האחרונים ב-Flash Player, לחץ כאן.

אבטחה

לפרטים על תיקוני האבטחה האחרונים עבור Flash Player, לחץ כאן.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת