הוראות אלה מתייחסות למערכות Windows. אם אתה משתמש במערכת Mac, ראה פתרון בעיות במשחקים, וידאו, שמע | Flash Player‏ | Mac

מידע על Flash Player

אם Flash Player מותקן במחשב, התיבה הבאה מציגה את גרסת Flash Player ואת גרסת מערכת ההפעלה שלך. אם Flash Player לא מותקן, תופיע הודעת שגיאה.

 

בעיה

נתקלת בבעיה בהפעלת סרטוני וידאו, השמעת שמע או בהפעלת משחקים המשתמשים ב-Flash Player

פתרונות

1. ודא שבמחשב מותקנת הגרסה העדכנית ביותר של Flash Player

 1. ודא שבמחשב מותקנת הגרסה העדכנית ביותר של Flash Player. 

2. השבת את סינון ActiveX (אם אתה משתמש ב-Internet Explorer 9)

 1. ב-Internet Explorer, בחר Tools (כלים) > Safety (אבטחה). אם האפשרות ActiveX Filtering (סינון ActiveX) מסומנת, בטל את הסימון.

  בחר Tools (כלים), Safety (אבטחה), נקה את ActiveX Filtering (סינון ActiveX)
 2. סגור את Internet Explorer והפעל אותו מחדש.

3. הפעל תוספים של Flash Player (אם אתה משתמש ב-Internet Explorer)

 1. בחר Tools (כלים) > Manage Add-ons (ניהול תוספים).

  בחר Tools (כלים), Manage Add-ons (ניהול תוספים)
 2. בחלון 'ניהול תוספים', בחלונית השמאלית, תחת 'תצוגה', בחר את כל התוספים מתוך התפריט הנפתח. כל התוספים עבור Internet Explorer מופיעים בחלונית הימנית.

  בחר All Add-ons (כל התוספים)
   
 3. בחלונית הימנית, תחת Adobe Systems Incorporated, בחר את Shockwave Flash Object, ולחץ על 'אפשר'. לחץ על 'סגור'.

  בחר Shockwave Flash Object, לחץ על Enable (הפוך לזמין)
   
 4. סגור את Internet Explorer והפעל אותו מחדש.

4. ודא שבמחשב מותקנת הגרסה העדכנית ביותר של Flash Player (אם אתה משתמש ב-Chrome)

אם אתה משתמש ב-Chrome, אין צורך להתקין את Flash Player. Flash Player כלול ב-Chrome ומופעל כברירת מחדל. Chrome מתעדכן אוטומטית כאשר מתפרסמת גרסה חדשה של Flash Player. כדי לוודא שבמחשב מותקנת הגרסה העדכנית ביותר של Chrome וכן הגרסה העדכנית ביותר של Flash Player, בחר Chrome ‏> About Google Chrome.

 • אם מוצגת ההודעה “Google Chrome is up-to-date” (Google Chrome מעודכן)סימן שמותקנת הגרסה העדכנית ביותר של Chrome. 
 • אם Chrome לא מעודכן, לחץ על 'עדכן כעת'. 

5. מחק את כל נתוני הגלישה של Flash Player

 1. לחץ על התחל > לוח בקרה.
 2. לחץ לחיצה כפולה על Flash Player.
 3. ב-Flash Player Settings Manager (מנהל ההגדרות של Flash Player), לחץ על Advanced (מתקדם).

 4. תחת Browsing Data and Settings (נתוני גלישה והגדרות) , לחץ על Delete All (מחק הכל).

  לחץ על Delete All (מחק הכל)

6. מחק את המטמון של Flash Player

 1. במחשב, לחץ על התחל > הפעלה. (ב-Windows 7, לחץ על 'התחל והקלד בתיבה 'חפש בתוכניות ובקבצים'.)

 2. הקלד %appdata%\Adobe ולחץ על OK (אישור).

  הקלד %adddata% \Adobe ולחץ על OK (אישור)
 3. מחק את תיקיית Flash Player.
 4. חזור על שלב 1 והקלד %appdata%\Macromedia.

 5. מחק את תיקיית Flash Player.

7. השבת את האצת החומרה של Flash Player

 1. לחץ לחיצה ימנית על תיבת הגרסה של Flash Player המובאת לעיל.

 2. לחץ על Settings (הגדרות).
 3. בכרטיסייה Display (תצוגה) הסר את הסימון ליד האפשרות Enable Hardware Acceleration (אפשר האצת חומרה).

  בטל את הבחירה באפשרות Enable Hardware Acceleration (אפשר האצת חומרה)

8. הגדל את מגבלת האחסון עבור אתר אינטרנט מסוים.

בצע צעד זה אם נתקלת בבעיות עם אתר אינטרנט מסוים.

 1. עבור לדף הגדרות האחסון של Flash Player. עמוד זה מאפשר לך לשנות את הגדרות האחסון עבור אתרי אינטרנט שבהם ביקרת.
 2. ברשימת אתרי האינטרנט שבהם ביקרת, בחר את אתר האינטרנט שבו נתקלת בבעיות.

 3. הזז את המחוון אל ‎10 MB.

  הזז את המחוון אל ‎10 MB.

9. דווח על הבעיה בפורום של Flash Player

אם אתה עדיין נתקל בבעיות, דווח על כך ב-פורום של Flash Player.

10. השבת פונקציונליות של RealPlayer.

השבת את הפונקציונליות של RealPlayer (הורדה והקלטה) אם אתה משתמש ב-Flash Player 11.3 ב-Mozilla Firefox. לשם כך ראה בעיה #1 תחת בעיות | Flash Player 11.3 | ‏Mozilla Firefox

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת