ודא שהנגן החדש ביותר מותקן כראוי

רענן את דף האינטרנט

רענן את המסך על-ידי רענון דף האינטרנט.

ודא ש-Adobe Flash Player הוא נגן ברירת המחדל

אם נגן אחר מוגדר במחשב שלך כנגן ברירת המחדל, ייתכן שהמידע לא יגיע אל Flash Player. הגדר את Flash Player כנגן ברירת המחדל ונסה לצפות בסרטון שוב.

אפשר הפעלה של תוכן Flash מאתרי אינטרנט במחשב שלך

הצג את מנהל ההגדרות של Adobe Flash Player עבור ההתקנה של Flash Player במחשב שלך:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני (Windows) או מקש Control ולחצן העכבר השמאלי (Mac OS) על תוכן Flash כלשהו.

 2. בחר Global Settings.

 3. בחר בלשונית Global Storage Settings (הגדרות אחסון כלליות). מנהל ההגדרות Adobe Flash Player Settings Manager נפתח.
 4. בחר באפשרות Allow third-party Flash content to store data on your computer (אפשר לתוכן Flash של צד שלישי לאחסן נתונים במחשב שלך).

 5. הפעל מחדש את הדפדפן ונסה להפעיל סרטון מוטבע.
 • כדי להציג ולשנות את הגדרות הפרטיות עבור אתרי אינטרנט שבהם ביקרת, השתמש בלשונית Website Privacy Settings (הגדרות פרטיות לאתר).
 • כדי להציג ולשנות את הגדרות האחסון עבור אתרי אינטרנט שבהם ביקרת, השתמש בחלונית Website Storage Settings (הגדרות אחסון לאתר).

בדוק את רמת הבאטחה של הדפדפן

ודא שרמת האבטחה אינה מוגדרת 'גבוה' או לרמה מותאמת אישית שאינה מאפשרת הצגה של פקדי ActiveX. ברוב המקרים, רמת ברירת המחדל לאבטחה (בינונית) מאפשרת לך להציג תוכן Flash. עבור רמה מותאמת אישית, ודא שהאפשרויות 'הורד פקדי ActiveX חתומים' ו'הפעל פקדי ActiveX ותוספים' מוגדרות ל'הצג בקשה'. לדוגמה, ב-Internet Explorer:

 1. בחר 'כלים' > 'אפשרויות אינטרנט'.
 2. לחץ על הכרטיסייה 'אבטחה'.
 3. לחץ על רמת 'ברירת מחדל' או על רמה 'מותאמת אישית'.
 4. בחלק 'פקדי ActiveX ותוספים' בצע את השינויים הבאים:

  • הגדר את 'הורד פקדי ActiveX חתומים' ל'הצג בקשה'.
  • הגדר את 'הפעל פקדי ActiveX ותוספים' ל'הצג בקשה'.

בדוק את הגדרות חומת האש וכלי השירות

חלק מכלי השירות לאינטרנט פועלים כמו חומת אש ויכולים להגביל הצגה של פקדי ActiveX. במקרים מסוימים, הם חוסמים תוכן של Flash Player. ודא שחומת האש או כלי השירות מוגדרים לאפשר פקדי ActiveX, תוכן של Flash Player ואת האתר שבו אתה מבקר.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת