הוראות אלה אינן מתאימות ל-Flash Player הכלול ב-Microsoft Edge אוInternet Explorer ב-Windows 8 ואילך או ב-Google Chrome בכל מערכות ההפעלה הנתמכות.  בקר בדף העזרה של Flash Player לקבלת הוראות להפעלה (או להשבתה) של Flash Player במגוון דפדפנים.

אם אתה משתמש ב-Mac, ראה הסרת ההתקנה של Flash Player‏ | Mac.

מידע על Flash Player

אם Flash Player מותקן במחשב, התיבה הבאה מציגה את גרסת Flash Player ואת גרסת מערכת ההפעלה שלך. אם Flash Player לא מותקן, תופיע הודעת שגיאה.

 

בעיה

 התקנת Flash Player נכשלה.

 פתרון: הורדה והפעלה של כלי הסרת ההתקנה

1. הורד את כלי הסרת ההתקנה עבור Flash Player

כלי הסרת ההתקנה של Flash Player פועל בגרסאות 64 הסיביות ו-32 הסיביות של מערכות ההפעלה Windows.

שמור את הקובץ במיקום שבו תוכל למצוא אותו בקלות לאחר שתפעיל מחדש את המחשב. לדוגמה, שמור אותו בשולחן העבודה של Windows.

הערה: כדי להסיר את ההתקנה של גרסת ביטא של Flash Player, השתמש בכלי הסרת ההתקנה עבור גרסת ביטא של Flash Player, שזמין ב-Adobe Labs.

2. צא מכל הדפדפנים והתוכניות האחרות שמשתמשות ב-Flash

כלי הסרת ההתקנה אינו פועל אם תוכניות שמשתמשות ב-Flash פועלות במחשב.

 1. בחן את שורת המשימות. אם שורת המשימות מכילה סמלי תוכניות עבור דפדפן או משחק שמשתמשים ב-Flash, לחץ לחיצה ימנית על כל אחד מהסמלים ובחר Close (סגור). דוגמה זו מציגה דפדפן בשורת המשימות:
לחץ לחיצה ימנית על תוכנית בשורת המשימות כדי לסגור אותה

בחן את הסמלים במגש המערכת וחפש תוכניות שפועלות ברקע. לדוגמה, AOL Instant Messenger‏, Yahoo!‎ Messenger ומשחקים שמשתמשים ב-Flash (קבצים שמסתיימים ב-‎.swf). אם אתה רואה סמל כזה, לחץ לחיצה ימנית על הסמל ובחר Exit (יציאה), כמוצג בדוגמה הבאה:

לחץ לחיצה ימנית על Yahoo!‎ Messenger במגש המערכת כדי לצאת

3. הפעל את כלי הסרת ההתקנה

 1. לחץ פעמיים על הסמל של כלי הסרת ההתקנה שהורדת למחשב. 
 2. פעל לפי ההנחיות. לחץ על Yes (כן) אם מוצגת ההודעה Do you want to allow the following program to make changes to this computer?‎ (האם ברצונך לאפשר לתוכנית הבאה לבצע שינויים במחשב זה?).
 3. מחק קבצים ותיקיות של Flash Player

  1. לחץ על התחל > הפעלה.

  2. העתק והדבק את הכיתוב הבא ולחץ על OK (אישור). C:\Windows\system32\Macromed\Flash

   תיבת הדו-שיל להפעלה
  3. מחק את כל הקבצים בתיקייה זו.

  4. בצע את שלבים א', ב' ו-ג' עבור התיקייה הבאה:
   C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash
   ‏%appdata%\Adobe\Flash Player
   %appdata%\Macromedia\Flash Player

   הערה:

   החל מ-Flash Player 11.5, הסרת ההתקנה של Flash Player מביאה לאיפוס ההגדרות AutoUpdateDisable ו-SilentAutoUpdateEnable ב-mms.cfg לערכי ברירת המחדל שלהן, שהם:

   • AutoUpdateDisable=0
   • SilentAutoUpdateEnable=0

   אם אתה מפעיל את כלי הסרת ההתקנה של Flash Player במסגרת תהליך הפריסה שלך, עליך לפרוס מחדש כל שינוי מותאם אישית שביצעת ב-AutoUpdateDisable או SilentAutoUpdateEnable.

4. ודא שהסרת ההתקנה הושלמה

 1. הפעל מחדש את המחשב.
 2. פתח את הדפדפן ובדוק את המצב של Flash Player.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת