macOS Sierra 10.12.4 מפסיק להגיב

macOS Sierra 10.12.4 מפסיק להגיב כשאתה משתמש ב-Illustrator CC 2017 או ב-InDesign CC 2017 (מהדורת אפריל 2017) כשיחידת העיבוד הגרפי זמינה.

פתרון: שדרג לגרסה העדכנית ביותר של macOS

התקן את הגרסאות העדכניות ביותר של יישומי Adobe Creative Cloud אחרי שתשדרג לגרסה החדשה ביותר של macOS Sierra 10.12.5. לקבלת מידע נוסף ראה קבלת עדכוני תוכנה עבור mac.

מעקף: הפוך את יחידת העיבוד הגרפי (GPU) ללא זמינה

כדי למנוע בעיה זו כשאתה עובד ב-macOS 10.12.4, הפוך את יחידת העיבוד הגרפי ללא זמינה מתוך היישום.

 1. הפעל את Illustrator.

 2. בחר Edit ‏> Preferences ‏> Performance (ב-Windows) או Illustrator ‏> Preferences ‏> Performance (ב-macOS).

 3. בטל את הבחירה באפשרות GPU Performance.

 4. לחץ על OK.

 5. צא מ-Illustrator והפעל אותו מחדש.

Illustrator קורס בעת ההפעלה לאחר שדרוג Mavericks

אחרי שאתה משדרג ל-OS X Mavericks 10.9, ‏Illustrator קורס בעת ניסיון להפעילו.

פתרון

 1. ב-Finder, עיין לאיתור התיקייה שכוללת את התוספים של Illustrator.

 2. העבר את כל תוספי הצדדים השלישיים לתיקייה אחרת.

 3. (חשוב) לחץ על המקשים Command + ‏Option ‏+ Shift, הפעל את Illustrator, והשאר את המקשים לחוצים עד ש-Illustrator יופעל. שלב זה מבטל את כל ההעדפות של Illustrator.

  הערה:

  חשוב להקיש את שילוב המקשים (Command ‏+ Option ‏+ Shift) באותו הסדר שצוין לעיל.

 4. (אופציונלי) אם דרושים לך תוספי צד שלישי בעת השימוש ב-Illustrator, נסה לצרף תוסף אחד בכל פעם. בכל פעם שאתה מצרף תוסף - הקפד לבצע את שלב 3 כדי להפעיל את Illustrator.

מידע נוסף

תוספי צד שלישי שאינם תואמים ל-Mavericks עשויים לגרום לקריסה של Illustrator בעת הפעלתו.

Illustrator קורס בעת הפעלתו כאשר Suitcase Fusion 5 מופעל

Illustrator CC 2014 (מהדורת אוקטובר 2014, גרסה 2014,1) קורס כאשר Extensis Suitcase Fusion 5 מותקן.

פתרון

עדכן את Extensis Suitcase Fusion 5 לגרסה החדשה ביותר.

עדכן קישור

http://www.extensis.com/support/product-support/suitcase-fusion-5/