חשוב: עדכון זה (Illustrator CC 17.0.2) חל על מחשבים מבוססי Mac בלבד.

עדכון זה (17.0.2) מכיל תיקוני באגים ותיקונים הקשורים לבעיות ביציבות. עדכון זה מתקן גם בעיות בהפעלת Illustrator בעקבות עדכון קודם (17.0.1).

דרישות מערכת

לדרישות המערכת העדכניות ביותר, ראה http://www.adobe.com/go/illustrator_systemreqs.

בעיות שנפתרו

הבעיות הבאות נפתרו במהדורה זו:
  • תכונה ההגדלה/הקטנה אינה פועלת. בעת שימוש ב- Magic Mouse או Trackpad עם המקשים Alt/Option.
  • קיצורי מקשים מפסיקים לעבוד בעת שימוש ב- Magic Mouse.
  • בעת מיקום של קובץ DWG, הגרפיקה העליונה נטענת באקדח המיקום ושאר הגרפיקה ממוקמת במסמך באופן אוטומטי.
  • לא ניתן לשמור קובץ מ- Illustrator אם התצוגה המקדימה מופעלת ומוצגת בתיבת דו-שיח של Windows.
  • כל השכבות של קובץ DWG מיובאות לתוך שכבה יחידה, גם אם האפשרות Merge Layers מושבתת.
  • העתקת אובייקט ממסמך למסמך חדש גורמת להיווצרות של דוגמיות צבע בלתי רצויות רבות ומאיטה את יכולת התגובה של Illustrator.
  • לאחר פתיחה וסגירה של תיבת הדו-שיח Export מבלי להשתמש בה (באמצעות הלחצן Cancel), בעת שמירה של קובץ (File‏ > Save‏), Illustrator יציג את תיבת הדו-שיח Save As.
  • Illustrator אינו מופעל אם הוחל עדכון קודם (17.0.1).
  • תיקונים נוספים לבעיות יציבות.