חלוניות כלים מותאמות אישית

בגרסה זו של Illustrator CC, ניתן ליצור חלוניות כלים מותאמות אישית. אם אתה עובד עם ערכת כלים ספציפית בלבד, באפשרותך ליצור חלונית כלים מותאמת אישית המכילה כלים אלה בלבד.

הוספה או הסרה של כלים לחלונית הכלים

 1. ב- Illustrator, לחץ על Window ‏>‏ Tools ‏>‏ New Tools Panel ספק שם ולחץ על OK.

  חלונית Tools חדשה נוצרת ומוצגת.

  A. תן שם לחלונית הכלים החדשה B. חלונית כלים חדשה נוצרה עם הרשאת ברירת מחדל fill/stroke 

  הערה:

  הרשאת Fill/Stroke נוספת כברירת מחדל. לא ניתן להסיר זאת מחלונית הכלים המותאמת אישית.

 2. גרור כלי מחלונית כלים קיימת לחלונית כלים מותאמת אישית חדשה או קיימת. אם הכלי הוא חלק מקבוצת כלים, הכלי העליון ביותר יועתק. שחרר את העכבר כאשר הסמן מופיע עם סימן חיבור ().

  כלים משלוש קבוצות כלים (ימין) נוספו כדי ליצור חלונית כלים חדשה (שמאל)

  הערה:

  גרירה ושחרור של כלי כאשר סמן העכבר מופיע עם סימן פעולת ביטול () אינה מוסיפה או מוחקת כלים.

 3. כדי לקבל כלי שאינו מופיע ככלי העליון ביותר בקבוצה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  או

  1. הקש על Alt/Opt ולחץ על קבוצת הכלי. פעולה זו סוקרת באופן מחזורי את כל הכלים הקיימים בקבוצת הכלי.
  2. כאשר הכלי הרצוי יופיע בראש הקבוצה, גרור אותו לחלונית הכלים המותאמת אישית. שחרר את העכבר כאשר הסמן מופיע עם סימן חיבור ().
  1. גרור את קבוצת הכלי לחלק ריק של סביבת העבודה, כדי להציג אותו כרצועת כלים.
  2. ברצועת הכלים, גרור כלי לחלונית הכלים החדשה. שחרר את העכבר כאשר הסמן מופיע עם סימן חיבור ().
 4. כדי להסיר כלי, גרור את הכלי מחוץ לחלונית הכלים המותאמת אישית ושחרר אותו כאשר סמן העכבר מופיע עם סימן חיסור ().

  הערה:

  ניתן להסיר כלי מחלונית כלים רק כאשר מסמך פתוח.

 5. כדי לשנות מיקומים של כלים בתוך חלונית כלים שנוצרה בהתאמה אישית, הקש על המקש Alt/‏Opt, גרור כלי מעל לכלי שברצונך להחליף איתו את המיקום, ולאחר מכן שחרר את הכלי כאשר הסמן מופיע עם חץ דו-ראשי ().

הערה:

חלונית כלים מותאמת אישית מופיעה באופן קבוע בסביבת העבודה שבה היא נוצרה. אם תעבור לסביבת עבודה שונה ולאחר מכן תשוב לסביבת העבודה המקורית, כל חלוניות הכלים שנוצרו יישמרו וייפתחו מחדש.

ניהול חלוניות כלים מותאמות אישית

 1. ב- Illustrator, לחץ על Windows ‏>‏ Tools ‏> Manage Tools Panel.

  פעולות שניתן לבצע באמצעות תיבת הדו-שיח Manage Tools Panel

  A. רשימה של חלוניות כלים מותאמות אישית B. מחיקת חלונית כלים שנבחרה C. יצירת חלונית כלים חדשה או העתקה של חלונית הכלים שנבחרה D. שינוי שם של חלונית כלים שנבחרה 

 2. בתיבת הדו-שיח Manage Tools Panel, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • מתן שם: בחר חלונית כלים מהרשימה, הקלד שם חדש עבור החלונית בתיבת הטקסט ולאחר מכן לחץ על OK.
  • חדש/עותק: בחר חלונית כלים מהרשימה, לחץ על לחצן ההעתקה, הענק שם לחלונית הכלים במידת הצורך, ולאחר מכן לחץ על OK. אם לא תיבחר חלונית כלים, תיווצר חלונית כלים חדשה.
  • מחיקה: בחר חלונית כלים מהרשימה ולאחר מכן לחץ על הלחצן Delete.
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון